Zorg

Wonen en zorg zijn gescheiden bij de Grasboom. Je kunt alleen wonen bij Grasboom Amersfoort als je graag de stap wilt gaan maken naar zelfstandig wonen en je daar, vanwege autisme gerelateerde problematiek, begeleiding bij nodig hebt. Je huurt dus een woning van Grasboom Amersfoort en sluit daartoe een apart huurcontract.

Voor de gevraagde zorg sluit je apart een zorgcontract af en deze moet je kunnen financieren vanuit een Persoonsoonsgebonden Budget dat toereikend is voor de gevraagde zorg en die je per beschikking vanuit de WLZ of het WMO krijgt (zie ook bewonersprofiel).

De zorgaanbieder van Grasboom Amersfoort is Kwintes. Zij leveren professionele begeleiders voor zowel individuele als woon- begeleiding. Iedere bewoner krijgt/kiest een persoonlijk begeleider die bij hem of haar past.

| Grasboom Amersfoort | Wiekslag 218 | 3825 GH | Amersfoort | secretariaat@grasboomamersfoort.nl |