Betrokken ouders en bewoners

Grasboom Amersfoort is een ouderinitiatief. Alle ouders zijn betrokken bij één of meerdere commissies (zorg, PR/communicatie, financiën en wonen/onderhoud) en bestuur.
Bewoners overleggen met elkaar in de bewonersvergadering. Daarnaast is er de medezeggenschapscommissie die overlegt met het bestuur over aangelegenheden die de bewoners raken.

Er zijn soms speciale projecten die inzet vragen van ouders, bewoners en bestuur.

| Grasboom Amersfoort | Wiekslag 218 | 3825 GH | Amersfoort | secretariaat@grasboomamersfoort.nl |