Autisme Spectrum Stoornis (ASS)

In Nederland wonen naar schatting 170.000 mensen met een stoornis binnen het autistisch spectrum. Deze pervasieve ontwikkelingsstoornissen, waaronder de autistische stoornissen PDD-NOS en het Asperger-syndroom, zijn een beperking voor het leven. Mensen met autisme hebben veelal een normale begaafdheid. Toch zijn zij door hun beperking niet altijd in staat om geheel zelfstandig te wonen.

Stichting De Grasboom vindt dat mensen met autisme de kans moeten krijgen zelfstandig te wonen, zodat zij zich verder kunnen ontwikkelen.
Daarom is De Grasboom er voor jongeren met autisme die op eigen benen willen staan, die prettig, veilig én op zichzelf willen wonen. In een eigen appartement, in een veilige omgeving, met een professioneel vangnet om zich heen.

| Grasboom Amersfoort | Wiekslag 218 | 3825 GH | Amersfoort | secretariaat@grasboomamersfoort.nl |